Reklamacje - Venoflex

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta (w skrócie: Klient) może składać w dowolnej formie lub skorzystać z naszego formularza: Formularz reklamacji towaru.

Preferujemy formę pisemną na adres tj. Thuasne Polska Sp. z o.o. , Łazy Al. Krakowska 202, 05-552 Magdalenka lub też mailowo na adres: sklepvenoflex@thuasne.pl

W przypadku wątpliwości Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 513 523 883

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności opisujące niezgodność towaru / wadę, datę stwierdzenia niezgodności / wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia niezgodności / wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji.

Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

  • żądać wymiany towaru niezgodnego z umową / wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz niezgodną z umową / wadliwą na adres tj., Thuasne Polska Sp. z o.o. , Łazy Al. Krakowska 202, 05-552 Magdalenka. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi. Okres gwarancji na kompresję produktów medycznych o stopniowanym ucisku wynosi 6 miesięcy.